Skillnad mellan Bokföring och redovisning

Dela denna artikel

Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning?

Bokföring handlar mer om att dokumentera finansiella transaktioner och
redovisning handlar mer om att tolka, analysera, rapportera och ge råd baserat på den informationen.

Bokföring den konkreta processen för att registrera finansiella transaktioner i företagets böcker, medan redovisning är en bredare term som inkluderar bokföringen samt sammanställning och tolkning av finansiell information för att skapa rapporter och analyser.
Bokföringen är en del av redovisningsprocessen men utgör inte hela redovisningen i sig.
Båda aspekterna är viktiga för att säkerställa korrekt och transparent hantering av ekonomisk information i företag och organisationer.

Bokföring

Bokföring är den process där alla finansiella transaktioner registreras och dokumenteras i företagets eller organisationens böcker.
Syftet med bokföring är att säkerställa noggrannhet och korrekthet i företagets ekonomiska poster och transaktioner. Bokföringen omfattar vanligtvis att registrera inköp, försäljningar, löner, skatter, och andra ekonomiska händelser.
Detta innefattar att notera beloppet, datumet för transaktionen, och vilka konton som påverkas (till exempel kassa, bank, skulder, fordringar osv.).
Idag används ofta datoriserade system och bokföringsprogram för att effektivisera processen.

Redovisning

Redovisning är en bredare term som omfattar alla aktiviteter och processer som involveras i att sammanställa, tolka och presentera företagets ekonomiska information.
Redovisning innefattar bokföringens process av att registrera finansiella transaktioner, men det inkluderar också sammanställning, analys och tolkning av dessa transaktioner för att skapa olika finansiella rapporter och analyser.
Exempel på sådana rapporter är resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Redovisning är en viktig funktion för att ge företagsledningen, ägare, investerare, och andra intressenter insikt i företagets ekonomiska hälsa och prestanda.

Redovisning

Hjälp med din bokföring och redovisning? | Kontakta abDirekt!

Fler artiklar

I behov av svensk eller utländsk revisor?

Revisorer inom EU och utanför EU