Företagsservice

Företagsregistrering | Avveckling | Redovisning

Företagsregistreringar
Alla typer av svenska företag AB | HB | KB | EN | SUF

Utländska företag, vi registrerar 
Bulgariska Ltd | Engelska Ltd | Hong Kong Ltd | Offshorebolag

Bolagsförsäljning
Funderar du på att sälja ditt bolag?
Vi tar hand om er administration

Företagskonton
Vi kan hjälpa dig att öppna konto, utan personligt besök.
Gäller för både svenska och utländska bolag. 

Avvecklar bolag
Ibland går det inte som man tänkt sig och måste då avveckla bolaget.
Vi tar hand om hela processen.

Redovisning

Bokföring & Redovisning & Deklarationer
Delårsbokslut, årsbokslut, årsredovisning, bokslutsbilagor, deklaration för företag och privatpersoner samt rådgivning i samband med skatte- och redovisningsfrågor.

Bokföringstjänster, som kund får du alltid veta hur mycket din redovisning kostar. Klienter är allt ifrån enmansföretagare, till medelstora företag.

Redovisningsservice & Tjänster.
Se specifikation Redovisning!

Vi arbetar efter en ny modell där vi erbjuder våra kunder fasta priser på den löpande bokföringen.

Allt för många företagare lägger ner mycket tid på redovisning, men för lite tid på att planera inför framtiden. Låt oss ta hand om hela eller delar av den löpande redovisningen.

Som stöd i vårt arbete har vi ett avancerat ekonomisystem som enkelt kan anpassas utifrån det enskilda företagets önskemål och förutsättningar. Du slipper all praktisk hantering av systemfrågor.

Vi kan hjälpa dig med bland annat kundfakturering, löneadministration,  skattedeklarationer och rådgivning i samband med redovisningsfrågor.

Vi arbetar i huvudsak med BL-skatte program och BL-administration. Det är lätt för oss som redovisningsbyrå att samarbeta med er som kund, betalningsmodellen är enkel med fri support och ingen startavgift, och du kan arbeta flexibelt och effektivt på alla enheter vart du än befinner dig.
Företagskonto med kreditkort och debetkort

Öppna kontot online

Inget personligt besök, endast BankID behövs