Skillnad mellan Bokföring och redovisning

Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning? Bokföring handlar mer om att dokumentera finansiella transaktioner och redovisning handlar mer om att tolka, analysera, rapportera och ge råd baserat på den informationen. Bokföring den konkreta processen för att registrera finansiella transaktioner i företagets böcker, medan redovisning är en bredare term som inkluderar bokföringen samt sammanställning och […]

Vem är bokföringsskyldig

Alla företag är bokföringsskyldiga? Vem är bokföringsskyldig och vad kräver lagen? Juridisk person är alltid bokföringsskyldiga Fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig Varför ska du ha bokföring? Bokföring har du framför allt för dig själv för att kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål du ställt upp. Det finns även lagar […]

I behov av svensk eller utländsk revisor?

Revisorer inom EU och utanför EU