Redovisning & Bokföring

För mycket tid på administration?
En fälla för många företagare!

Ett av de största problemen är att många företagare känner att de måste hantera allt själva.
Resultatet?
Värdefull tid som kunde ha använts för att ägna sig åt företaget går förlorad, att inte förglömma frustration som kan uppstå.

Administration och bokföring
Korrekt bokföring säkerställer att företaget uppfyller lagliga krav och du får en klar bild av företagets ekonomi.
Vi säkerställer att skatt, momsredovisning, lön etc hanteras korrekt och redovisas i rätt tid.

Det finns dock lösningar.
Redovisningskonsult, Pikoloinvets erbjuder fasta priser, och har ett effektivt internetbaserat program.
Låt oss förenkla din administration genom att hantera löpande redovisning åt er.

Betrakta oss som er nya partner.
Vi är anslutna till SRF Konsulterna och garanterar effektivitet och korrekthet.
Vårt kontor är i Södertälje, men vi tar emot uppdrag från hela Sverige.

Vi registrerar också svenska bolag, se prislista!

Vad är bokföring?

Bokföring innebär att registrera och dokumentera alla affärshändelser som påverkar företagets ekonomi. Både redovisning och bokföring kräver noggrannhet, kunskap och erfarenhet för att utföras korrekt och i enlighet med lagar och regler.

Kontakta en revisor inom eller utanför EU
Som stöd i vårt arbete har vi ett avancerat ekonomisystem som enkelt kan anpassas utifrån det enskilda företagets önskemål och förutsättningar. Du slipper all praktisk hantering av systemfrågor.