Redovisning & Bokföringshjälp

Redovisning

Bokföring som hjälper dig hålla koll på företagets resultat.
Din löpande bokföringen är en av de viktigaste delarna i ditt företagande. Missar du viktiga datum och inbetalningar till Skatteverket får du onödiga påminnelseavgifter som följd.

Att anlita bokföringshjälp är därför väldigt smart och du kan spara både tid och pengar och underlätta din arbetsdag.
Vi kan hjälpa dig med bokföringen oavsett om du driver ett litet nystartat företag eller har varit med i branschen under flera år.

Om du har frågor eller andra funderingar över hur vi kan hjälpa dig med bokföringen är du välkommen att kontakta oss.

Vi hjälper dig med

    varierande tjänster
  1. Få en klar överblick kring företagets ekonomi
  2. Sammanställa månadsrapporter och bokslut
  3. Skapa en användbar och enkel redovisning
  4. Ta fram dina olika deklarationer

Redovisning & Bokföring & Deklarationer

Delårsbokslut, årsbokslut, årsredovisning, bokslutsbilagor, deklaration för företag och privatpersoner samt rådgivning i samband med skatte- och redovisningsfrågor.
Bokföringstjänster, som kund får du alltid veta hur mycket din redovisning kostar.
Våra klienter är allt ifrån enmansföretagare, till medelstora företag.

Redovisning till fast pris!

Vi arbetar efter en ny modell där vi erbjuder våra kunder fasta priser på den löpande bokföringen.

Löpande redovisning

Allt för många företagare lägger ner mycket tid på redovisning, men för lite tid på att planera inför framtiden.
Låt oss ta hand om hela eller delar av den löpande redovisningen.

Avancerat ekonomisystem

Som stöd i vårt arbete har vi ett avancerat ekonomisystem som enkelt kan anpassas utifrån det enskilda företagets önskemål och förutsättningar.
Du slipper all praktisk hantering av systemfrågor.

Vi kan hjälpa dig med bland annat kundfakturering, löneadministration, skattedeklarationer och rådgivning i samband med redovisningsfrågor.

Internetbaserat bokföringssystem

Vi arbetar i huvudsak med BL-skatte program och BL-administration.
Det är lätt för oss som redovisningsbyrå att samarbeta med er som kund, betalningsmodellen är enkel med fri support och ingen startavgift, och du kan arbeta flexibelt och effektivt på alla enheter vart du än befinner dig.