abDirekt håller dig uppdaterad

Länder inom EES

Vilka länder är med i EES och vad står det för? EES står för Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet EES. På engelska

Läs mer

SEPA betalning

Vad är SEPA betalning? När du gör en utlandsbetalning via din vanliga bank inom Europa så gör du en så

Läs mer

Preskription

Preskription rättsliga följder upphör Preskription, ett juridiskt begrepp som betecknar att rättsliga följder upphör viss tid efter det de inträffat.

Läs mer

Betalningsföreläggande

Betalningsföreläggande från fordringsägare Fordringsägaren kan ansöka hos Kronofogden om ett betalningsföreläggande.Jag har fått ett betalningsföreläggande! Får jag då också en

Läs mer

Betalningsanmärkning

Varför får man en betalningsanmärkning? Betalningsanmärkningar är, oftast, ett tecken på att du inte har skött dina betalningar och kan

Läs mer

I behov av företagskonto eller annan administrativ hjälp?

Redovisning, företagsregistrering allt under samma tak

abDirekt registrerar direkt