Avtal & Villkor på abDirekt

abDirekt.se våra konsulttjänster

abDirekt.se nedan kallad för abDirekt
abDirekt är specialiserade på konsultation av svenska och utländska företag.
Vårt huvudfokus ligger på att bistå klienter i att etablera och hantera sitt företag effektivt och lagligt.

Samarbete med partners: abDirekt samarbetar med pålitliga partners.
Detta innebär att vi kan vägleda er genom processen att välja den mest fördelaktiga företagsformen.
Genom vårt komplexa nätverk kan vi sammanföra er med rätt partner, agentur för att genomföra en komplett registrering av ert svenska företag, eller utländska bolag med en virtuell adress, samt även andra administrativa tjänster för både svenska och utländska bolaget.

Administrativa tjänster: Vi förstår vikten av effektiv administration för ett framgångsrikt företag.
De administrativa tjänsterna omfattar allt från moms-, VAT registrering, juridiska frågor, redovisning till sekreterartjänster, anpassade efter ert företags unika behov.

Professionell expertis: Våra samarbetspartners består av experter inom bolagsbildning i Sverige och andra länder, vilket garanterar högsta kvalitet och professionalism i alla deras tjänster.

Förenklad process: Vår erfarenhet och kunskap inom området gör att vi kan förenkla processen för er, vilket sparar tid och resurser.

Flexibilitet och anpassning: Vårt mångsidiga nätverk möjliggör anpassade lösningar som är skräddarsydda för era unika affärsbehov.

Standardarvode för utländska bolag: Om inget annat anges, tar abDirekt ut ett arvode om 50 EUR för att sammanföra er med rätt partner i gällande jurisdiktion för offshore bolag.
Detta arvode täcker kostnaden för att identifiera och etablera en kontakt med en partner, som bäst passar era specifika behov och krav av bolag offshore.

Ansvarsbegränsning för Tredje Part – abDirekt

Tredjepartstjänster: abDirekt är inte ansvarig för tjänster eller produkter som tillhandahålls av tredje part.
Eventuella frågor eller problem som uppstår med dessa tjänster eller produkter ska hanteras direkt mellan dig/er och den berörda tredjeparten.
Reklamationer: Vid eventuella reklamationer rörande tredjepartstjänster, bör all kommunikation ske direkt mellan dig och respektive leverantör eller tjänsteleverantör.
Egen ansvarighet, vi tar inte på oss ansvar om du:

 • Underlåter att skicka begärda handlingar och dokument som är nödvändiga för den efterfrågade tjänsten.
 • Ger inkorrekta eller vilseledande uppgifter.
 • Inte lyckas få godkänt en registrering eller kontoansökan. I sådana fall är det ditt ansvar att kontakta och förhandla med den aktuella företrädaren.

Denna policy tydliggör abDirekt ansvarsbegränsning gällande tjänster och produkter som tillhandahålls av tredjepart.
Det understryker också vikten av att du noggrant tillhandahåller och hanterar egna uppgifter och dokument i samband med användningen av dessa tjänster.

Tryckfel

Vi reserverar oss för s.k. tryckfel och fel prissättning på sajten och förbehåller oss rätten att avslå order.
Priserna är generella och vi kan inte hållas som ansvariga vid en eventuell prishöjning som kan bero på valutakurs eller andra förändringar.

Cookies information

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies.
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies,
 • vad dessa cookies används till och
 • hur cookies kan undvikas.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Cookies är en liten textfil som lagras en längre tid på användarens dator. Brukandet av Cookies är helt ofarligt för användaren och används inte i något annat syfte än som beskrivits i texten. Vill du veta mer om cookies och vad lagen säger om detta kan du besöka PTS webbplats

Godkännande av arvode och avtal

Genom att acceptera vårt arvode och avtal från abDirekt, bekräftar du/ni ditt/ert samtycke till alla ovanstående villkor och bestämmelser.

  Detta innebär att du:
 1. Förstår och godkänner villkoren för användning av våra tjänster.
 2. Erkänner ansvarsbegränsningarna som gäller för tjänster och produkter som tillhandahålls av tredjeparter, samt vår befrielse från ansvar i samband med tredjepartstjänster.
 3. Accepterar ditt eget ansvar för att tillhandahålla korrekta och fullständiga uppgifter, samt för att hantera eventuella frågor eller problem som uppstår med tredjepartstjänster.

Ditt/ert samtycke till dessa villkor är ett viktigt steg i processen att säkerställa en klar och ömsesidig förståelse av förväntningarna och ansvarsområdena mellan dig/er och abDirekt.

GDPR  (General Data Protection Regulation)

Enligt GDPR måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att hanteras av abDirekt i egenskap av personuppgiftsansvarig.
De personuppgifter du lämnar kan komma att användas för att säkerställa leveranserna till dig, vid en eventuell kreditprövning, för att lämna erbjudanden och upplysningar om vårt sortiment till dig.
De uppgifter du lämnar är endast tillgängliga för abDirekt och dess närstående partners.

Konfidentiella uppgifter

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och ges inte ut till tredje part.
Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig.
Du har alltid rätt att begära att abDirekt ska radera eller korrigera de uppgifter som finns om dig.

I behov av svensk eller utländsk revisor?

Revisorer inom EU och utanför EU