Skillnad mellan Bokföring och redovisning

Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning? Bokföring handlar mer om att dokumentera finansiella transaktioner och redovisning handlar mer om att tolka, analysera, rapportera och ge råd baserat på den informationen. Bokföring den konkreta processen för att registrera finansiella transaktioner i företagets böcker, medan redovisning är en bredare term som inkluderar bokföringen samt sammanställning och […]

Betalningsanmärkning

Varför får man en betalningsanmärkning? Betalningsanmärkningar är, oftast, ett tecken på att du inte har skött dina betalningar och kan leda till att du inte får lån, kreditkort, lägenhet, arbete eller olika abonnemang..! Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar. Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från […]

SEPA betalning

Vad är SEPA betalning? När du gör en utlandsbetalning via din vanliga bank inom Europa så gör du en så kallad SEPA-betalning. Det är ett speciellt samarbete mellan EU/EES länderna som gör det möjligt för dig att göra lika snabba överföringar och till samma avgifter som om du skickade pengarna till ett inhemskt bankkonto. En […]

Vem är bokföringsskyldig

Alla företag är bokföringsskyldiga? Vem är bokföringsskyldig och vad kräver lagen? Juridisk person är alltid bokföringsskyldiga Fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig Varför ska du ha bokföring? Bokföring har du framför allt för dig själv för att kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål du ställt upp. Det finns även lagar […]

Video starta Bulgariskt bolag

Hur startar man Bulgariskt bolag? Bulgarian EOOD Company, Single Person Private Limited Ensam ägare och aktieägare. Aktiekapital: 2 Leva = 1 € Bulgarian OOD Company, Limited Liability Partnership Två eller flera ägare och aktieägare. Aktiekapital: 2 Leva = 1 € (om så önskas kan man ha ett högre aktiekapital) Se video fördelar med Bulgariska Limited […]

Betalningsföreläggande

Betalningsföreläggande från fordringsägare Fordringsägaren kan ansöka hos Kronofogden om ett betalningsföreläggande. Jag har fått ett betalningsföreläggande! Får jag då också en betalningsanmärkning? Om du är skyldig någon pengar och inte betalar tillbaka dessa, kan fordringsägaren, den som har ett krav på betalning, ansöka hos Kronofogden om betalningsföreläggande. Fordringsägaren riktar genom Kronofogden ett krav på dig […]

Video starta Irländskt aktiebolag

Hur startar man Irländskt bolag? Irländskt aktiebolag heter Private Company Limited by Shares (LTD) Limited = Begränsat ansvar Krav att starta aktiebolag i Irland Styrelse: Från en person eller juridisk person till obegränsat antal personer och nationalitet. Bolagssekreterare: Ingår Bolagsadress i IE: Ingår Bolagsnamn: Namnet får ej vara förväxlingsbart med ett annat bolagsnamn i Irland […]

Video starta UK LTD bolag

Hur startar man UK LTD bolag? Se video hur enkelt det är att starta UK LTD Styrelse: Från en person eller juridisk person till obegränsat antal personer och nationalitet. Även juridisk (bolag) person kan äga/vara delägare i Brittiska aktiebolag Ålder: Minimum 16 år (för omyndig krävs målsman). Bolagsnamn: Namnet får ej vara förväxlingsbart med ett […]

Video starta Hongkong bolag

Hur startar man Hongkong bolag? Bolaget kan ägas till 100% av juridisk person eller en utländsk medborgare, oavsett nationalitet, man behöver INTE vara bosatt i Hongkong Krav för registrering Minst en aktieägare Minst en direktör, kan också vara aktieägare En bolagssekreterare (ingår) Registered Office (ingår), bolagsadress i Hong Kong Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD Var […]

Länder inom EES

Vilka länder är med i EES och vad står det för? EES står för Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet EES.På engelska benämns det (EEA) European Economic Area Avtal EES EES samarbetsområdet inrättades 1994 och skapar fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor mellan dess medlemsländer:Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, […]

I behov av svensk eller utländsk revisor?

Revisorer inom EU och utanför EU