Svensk Utlandsregistrerad Filial

Vad är ett SUF bolag?

”Ett fristående avdelningskontor” till ett  moderbolag, ex, Engelskt Ltd.
Filial, SUF bolag eller internationellt, branch.

Filialen får ett svenskt registreringsbevis och  organisationsnummer som utfärdas av Bolagsverket.
Du kan ta del av rättigheter och fördelar som ett ab har som juridisk person.
Bl.a. har du inget personligt ansvar, din privatekonomi hotas inte vid eventuella problem.

SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial

SUF har ensamrätt

SUF bolag, får ensamrätt till namnet i hela Sverige!
Moderbolaget kan ha ett namn och SUF bolaget kan ha ett annat namn…
Du kan momsregistrera, Filialen, SUF bolaget och anställa dig själv enligt gällande lagar och du skattar endast i Sverige.
SUF bolag är en trygg företagsform som friar dig från personligt ansvar.

Svenskt registreringsbevis

Filialen får ett svenskt registreringsbevis och  organisationsnummer av Bolagsverket.
Du kan då ta del av rättigheter och fördelar som ett ab har som juridisk person
Bl.a. har du inget personligt ansvar, din privatekonomi hotas inte vid eventuella problem.

Filialer i Norden

Vad kallas filialer för i Norden?
Danmark = DUF | Norge = NUF  | Sverige = SUF
Ex; Banker som driver verksamheten i Sverige med Svensk Filial
Bl. a. Santander Bank – Nordea Bank – Den Norske Bank (DNB) – Danske Bank och HSBC Continental Europe Bank, Sweden Filial.
Man har registrerat filialer sedan år 1999

Företagskonto med betalkort

Öppna konto online

Utan personligt besök