Hjälp med att starta ditt SUF bolag, filial?

SUF bolag - Filial

    abDirekt genomför hela registreringsprocessen
  1. Registrerar ert tilltänkta filialnamn till Bolagsverket
  2. Administrerar alla blanketter till SKV
  3. Håller kontakt med SKV
  4. Ansöker om din F-skatt
  5. Utför en preliminär skattedeklaration
  6. Momsregistrering vid behov
  7. Hjälp med er bokföring

SUF = Svensk Utlandsregistrerad Filial

Vad är ett SUF bolag?

”Fristående avdelningskontor” till moderbolaget, ex, Engelskt Ltd. Kallas för Filial, SUF bolag eller internationellt, branch.
Filialen får ett svenskt registreringsbevis och  organisationsnummer av Bolagsverket.
Du kan ta del av rättigheter och fördelar som ett ab har som juridisk person.
Bl.a. har du inget personligt ansvar, din privatekonomi hotas inte vid eventuella problem.

SUF har ensamrätt

SUF bolag, får ensamrätt till namnet i hela Sverige!
Moderbolaget kan ha ett namn och SUF bolaget kan ha ett annat namn…
Du kan momsregistrera, Filialen, SUF bolaget och anställa dig själv enligt gällande lagar och du skattar endast i Sverige.
SUF bolag är en trygg företagsform som friar dig från personligt ansvar.

Svenskt registreringsbevis

Filialen får ett svenskt registreringsbevis och  organisationsnummer av Bolagsverket.
Du kan då ta del av rättigheter och fördelar som ett ab har som juridisk person
Bl.a. har du inget personligt ansvar, din privatekonomi hotas inte vid eventuella problem.

Filialer i Norden

Vad kallas filialer för i Norden?
Danmark = DUF | Norge = NUF  | Sverige = SUF
Ex; Banker som driver verksamheten i Sverige med Svensk Filial
Bl. a. Santander Bank – Nordea Bank – Den Norske Bank (DNB) – Danske Bank och HSBC Continental Europe Bank, Sweden Filial.
Man har registrerat filialer sedan år 1999

Hjälp med att starta upp?

Företagskonto med kreditkort och debetkort

Öppna kontot online

Inget personligt besök, endast BankID behövs