Anlita abDirekt för en kostnadsfri rådgivning om lagerbolag

Lagerbolag

Lagerbolagen: Ditt lagerbolag har garanterat ej tidigare bedrivit verksamhet
samt har ett aktiekapital på 25.000 kr och 500 aktier som standard.

Pris: 2.595 kr inklusive registrering hos Skatteverket (ex. moms)
Bolagsverkets avgifter om 3.100 kr. tillkommer

Detta ingår:

Nyregistrerade lagerbolag, aktiebolag: 

 • Biträde vid hela processen mot Bolagsverket,
  registrering av firma (företagsnamnet), ändringsanmälan etc.
 • Bankfullmakt för att kunna sätta in aktiekapitalet
 • Bolagsordning
 • Protokoll från extra bolagsstämma
 • Protokoll från styrelsemöte
 • Uppdaterad aktiebok avseende aktieägare
 • Verifikat och bokföringsanvisning för aktiebolagets första transaktioner
 • Generalfullmakt att företräda aktiebolaget direkt vid aktieöverlåtelse
 • Stiftelseurkund
 • Köpeavtal för aktiebolagets aktier
 • Avräkningsnota för köpet av aktierna
abdirekt

Lagerbolag online

Vi mailar dig ett webbformulär som du fyller i, resten sköter vi: Hantering av ändringsanmälan och eventuella förfrågningar från Bolagsverket.
Har du e-legitimation kan vi handlägga ärendet omedelbart!
Kontakta oss för mer info.

Online banker

Snabb registrering av företagskonto och personkonto direkt online, kontot färdigt att användas inom ett par dagar. VISA eller MasterCard ingår, betalkorten gäller i hela världen och för betalning på Internet och att ta ut kontanter i alla ATM Ansök direkt online, snabb handläggning och en enkel process.
Anställda, familjemedlemmar osv. alla kan få ett konto med kort.