Lagerbolag (AB)

Kom igång med bolaget redan samma dag!

Våra lagerbolag har garanterat ej tidigare bedrivit verksamhet

Köp lagerbolaget online

Att starta ett nytt företag ska gå snabbt och vara enkelt. Du kan därför köpa ditt bolag online.

Ett lagerbolag är ett vilande bolag som inregistrerats i förväg hos Bolagsverket för en tänkt köpare som snabbt och enkelt vill ha ett bolag för att bedriva företagsverksamhet i.

 • Biträde vid hela processen mot Bolagsverket, registrering av firma (företagsnamnet), ändringsanmälan etc.
 • Bankfullmakt för att kunna sätta in aktiekapitalet
 • Bolagsordning
 • Protokoll från extra bolagsstämma
 • Protokoll från styrelsemöte
 • Uppdaterad aktiebok avseende aktieägare
 • Verifikat och bokföringsanvisning för aktiebolagets första transaktioner
 • Generalfullmakt att företräda aktiebolaget direkt vid aktieöverlåtelse
 • Stiftelseurkund
 • Köpeavtal för aktiebolagets aktier
 • Avräkningsnota för köpet av aktierna
Vi handhar hantering av ändringsanmälan och eventuella förfrågningar från Bolagsverket. Har du e-legitimation kan vi handlägga ärendet omedelbart! Kontakta oss för mer info, se nedan.

Lagerbolag, aktiebolag direkt

bolagsformer att starta bolag

Ett lagerbolag är ett registrerat aktiebolag som inte tidigare har haft någon verksamhet. När du köper ett lagerbolag får du snabbt ett aktiebolag med organisationsnummer och du behöver inte vänta på Bolagsverkets registrering. Har du ett bankintyg kan du få tillgång till bolaget samma dag.

Du har bestämt dig för att du ska starta ett aktiebolag. Efter lite kontakter med bolagsverket inser du att det kan ta flera veckor att registrera ett aktiebolag och du vill starta igång nu på direkten.

Fördelarna med att köpa ett lagerbolag är att du inte behöver lägga ner tid på själva registreringen som kan ta en del tid och inte alltid är helt enkel. När du köper ett lagerbolag kommer du igång direkt och du kan också få hjälp att fylla i formulären. Lagerbolaget har ett färdigt organisationsnummer som du kan använda när du registrerar ditt bolag för F-skatt, moms och som arbetsgivare. Viktigt att komma ihåg är att även lagerbolag kräver att du har 25.000 kronor i aktiekapital.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så skickar vi en krypterad länk där du fyller i dina uppgifter för att komma igång med ditt lagerbolag.
Har du e-legitimation kan vi handlägga ärendet omedelbart!

Obs! Du förbinder dig inte till något köp.

Snabb registrering

Hjälp med registrering, företagskonto och redovisning!

Redovising

Behöver du en revisor som också är en god rådgivare..?

Företagskonto

Öppna företagskonto online utan personligt besök...