Hjälp med att starta ert Kommanditbolag?

KommanditBolag - KB

  abDirekt genomför hela registreringsprocessen
 1. Registrerar ert tilltänkta namn till Bolagsverket
 2. Administrerar alla blanketter till SKV
 3. Håller kontakt med SKV
 4. Ansöker om din F-skatt
 5. Utför en preliminär skattedeklaration
 6. Momsregistrering vid behov
 7. Hjälp med er bokföring

Krav för registrering

Ett kommanditbolag ska alltid ha två eller flera bolagsmän
Komplementären har ett obegränsat ansvar.
Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar.
Kommanditbolag är en form av Handelsbolag

Bolagsman får inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud.
Får ej ha ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Innehållsförteckning

Krav på ett kommanditbolag

 • Företagsnamnet måste innehålla ordet ”kommanditbolag
 • Som komplementär är du personligt ansvarig för företagets avtal och skulder
 • Om du går in som ny komplementär i ett kommanditbolag svarar du för alla tidigare skulder
 • Du som är under 18 år behöver ett intyg från förmyndare eller överförmyndare för att få starta företag
 • Större Kommanditbolag med endast fysiska personer som delägare ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor
 • Större kommanditbolag och kommanditbolag med juridiska personer som delägare måste lämna in sin årsredovisning

Vad är en komplementär?

Komplementär har ett obegränsat ansvar!
Komplementär kan vara en fysisk eller juridisk person.
Komplementärer och kommanditdelägare kallas i lagtexten för bolagsmän.
En komplementär ansvarar för Kommanditbolagets samtliga skulder, det vill säga har ett obegränsat ansvar.

  Komplementär och bolagsmän
 1. I ett Kommanditbolag ska det finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare
 2. Komplementären har ett obegränsat ansvar och svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet
 3. Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar. Delägare svarar endast med sin kapitalinsats.

Juridisk person som komplementär
Kommanditbolag med ett t. ex. Engelskt Ltd bolag som komplementär.
Registrera ett KB med ett UK Ltd som går in som komplementär.

Bolagsavtal

Bolagsavtal, bolagsmännen måste avtala med varandra.
För att ett kommanditbolag ska kunna starta måste bolagsmännen avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt. Rekommenderas att avtalet görs skriftligt, lättare då att visa vad bolagsmännen har kommit överens om. Ett skriftligt bolagsavtal ska skrivas under av samtliga bolagsmän. Själva avtalet är inte offentligt och ska inte skickas in för registrering.

Hjälp med att starta upp?

Företagskonto med kreditkort och debetkort

Öppna kontot online

Inget personligt besök, endast BankID behövs