Anlita abDirekt för en kostnadsfri rådgivning om kommanditbolag!

KommanditBolag

Starta KommanditBolag – KB
Ett KB ska alltid ha två eller flera bolagsmän
Komplementären har ett obegränsat ansvar.
Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar.
KommanditBolag är en form av HandelsBolag
Specificerad info om bolagsmän till KB

Krav på ett KB

* Företagsnamnet måste innehålla ordet ”kommanditbolag”.
* Som komplementär är du personligt ansvarig för företagets avtal och skulder. * Om du går in som ny komplementär i ett kommanditbolag svarar du för alla tidigare skulder. * Minst en komplementär och en kommanditdelägare. Även juridisk person kan vara komplementär och/eller kommanditdelägare. * Du som är under 18 år behöver ett intyg från förmyndare eller överförmyndare. * Större KB med endast fysiska personer som delägare ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor. * Större KB och KB med juridiska personer som delägare måste lämna in sin årsredovisning.

Hjälp med att starta upp?

  1. Vi registrerar ditt firmanamn till Bolagsverket
  2. Vi administrerar alla blanketter
  3. Vi håller kontakt med SKV
  4. Vi utför en preliminär skattedeklaration
abdirekt

Bolagsavtal

Bolagsavtal, bolagsmännen måste avtala med varandra. För att ett kommanditbolag ska kunna starta måste bolagsmännen avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt. Rekommenderas att avtalet görs skriftligt, lättare då att visa vad bolagsmännen har kommit överens om. Ett skriftligt bolagsavtal ska skrivas under av samtliga bolagsmän. Avtalet är inte offentligt och ska inte skickas in för registrering.

Online banker

Snabb registrering av företagskonto och personkonto direkt online, kontot färdigt att användas inom ett par dagar. VISA eller MasterCard ingår, betalkorten gäller i hela världen och för betalning på Internet och att ta ut kontanter i alla ATM Ansök direkt online, snabb handläggning och en enkel process.
Anställda, familjemedlemmar osv. alla kan få ett konto med kort.