HandelsBolag

Vad är ett Handelsbolag?

Ett HandelsBolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän dvs delägare.
I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.
Ett handelsbolag blir en juridisk person i och med att det registreras.
En juridisk person kan själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar.
Handelsbolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är klart.
Organisationsnummer används som identitetsnummer vid kontakter med myndigheter och andra.
Krav på bolagsman: Får inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud.
Får ej ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Personligt ansvariga

Starta HandelsBolag företagsnamnet måste innehålla ordet handelsbolag. Bolagsmännen, delägarna är personligt ansvariga för företagets bokföring, avtal och alla skulder m.m.

Krav på Handelsbolag

 • Företagsnamnet måste innehålla ordet ”handelsbolag
 • Som bolagsman är du personligt ansvarig för företagets avtal och skulder
 • Om du går in som ny bolagsman i företaget svarar du för alla tidigare skulder
 • Större handelsbolag med endast fysiska personer som bolagsmän ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor
 • Större handelsbolag och handelsbolag med juridiska personer som delägare måste lämna in sin årsredovisning
  Partner till abDirekt genomför hela registreringsprocessen
 1. Registrerar ert tilltänkta namn till Bolagsverket
 2. Administrerar alla blanketter till SKV
 3. Håller kontakt med SKV
 4. Ansöker om din F-skatt
 5. Utför en preliminär skattedeklaration
 6. Momsregistrering vid behov
 7. Hjälp med er bokföring
Företagskonto med betalkort

Öppna konto online

Utan personligt besök