Anlita abDirekt för en kostnadsfri rådgivning om handelsbolag!

HandelsBolag

Bolagsmännen och delägarna är personligt ansvariga
För bolagetsbokföring, avtal och alla skulder!
Ett HB har två eller flera bolagsmän dvs delägare.
Ett handelsbolag blir en juridisk person i och med att det registreras.
En juridisk person kan själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar. Handelsbolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är klart.
Detta används som identitetsnummer vid kontakt med myndigheter och andra.

Krav på ett HB

* Företagsnamnet måste innehålla ordet ”handelsbolag”.
* Som bolagsman är du personligt ansvarig för företagets avtal och skulder.
* Om du går in som ny bolagsman i företaget svarar du för alla tidigare skulder.
* Du som är under 18 år behöver ett intyg från förmyndare eller överförmyndare för att få starta företag.
* Större handelsbolag med endast fysiska personer som bolagsmän
ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.
* Större handelsbolag och handelsbolag med juridiska personer som delägare
måste lämna in sin årsredovisning.

Hjälp med att starta upp?

  1. Vi registrerar ditt firmanamn till Bolagsverket
  2. Vi administrerar alla blanketter
  3. Vi håller kontakt med SKV
  4. Vi utför en preliminär skattedeklaration
abdirekt

Krav på bolagsman

Får inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud.
Får ej ha ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Online banker

Snabb registrering av företagskonto och personkonto direkt online, kontot färdigt att användas inom ett par dagar. VISA eller MasterCard ingår, betalkorten gäller i hela världen och för betalning på Internet och att ta ut kontanter i alla ATM Ansök direkt online, snabb handläggning och en enkel process.
Anställda, familjemedlemmar osv. alla kan få ett konto med kort.