HandelsBolag

Kontakta abDirekt för en kostnadsfri rådgivning!

Bolagsmännen och delägarna är personligt ansvariga för bolagets bokföring, avtal och alla skulder. Ett HB blir en juridisk person i och med att det registreras.

Krav på ett Handelsbolag

En juridisk person kan själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar.

 • Företagsnamnet måste innehålla ordet ”handelsbolag”.
 • Som bolagsman är du personligt ansvarig för företagets avtal och skulder
 • Om du går in som ny bolagsman i företaget svarar du för alla tidigare skulder.
 • Du som är under 18 år behöver ett intyg från förmyndare eller överförmyndare för att få starta företag.
 • Större handelsbolag med endast fysiska personer som bolagsmän
 • ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.
 • Större handelsbolag och handelsbolag med juridiska personer som delägare
 • måste lämna in sin årsredovisning.

Hjälp med att starta upp?

 • Vi registrerar ditt firmanamn till Bolagsverket
 • Vi administrerar alla blanketter
 • Vi håller kontakt med SKV
 • Vi utför en preliminär skattedeklaration
 • Ansökan om moms och F-skatt

Krav på bolagsman

Får inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud.
Får ej ha ha förvaltare enligt föräldrabalken.

Handelsbolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är klart.
Detta används som identitetsnummer vid kontakt med myndigheter och andra.

abdirekt

Snabb registrering

Hjälp med registrering, företagskonto och redovisning!

Redovising

Bokföring och bokslut efter en ny och banbrytande modell...

Företagskonto

Öppna företagskonto med kontokort utan personligt besök...