Företagsservice

Företagsregistrering | Avveckling | Redovisning

Företagsservice & Företagsregistreringar
Alla typer av svenska företag AB | HB | KB | EN | SUF

Utländska företag, vi registrerar 
Bulgariska Ltd | Engelska Ltd | Hong Kong Ltd | Offshorebolag

Avveckla bolaget
Ibland går det inte som man tänkt sig och måste då avveckla bolaget.
Vi tar hand om hela processen.

Företagskonton
Vi kan hjälpa dig att öppna konto, utan personligt besök.
Gäller för både svenska och utländska bolag. 

Företagskonto med betalkort

Öppna konto online

Utan personligt besök

I behov av svensk eller utländsk revisor?

Revisorer inom EU och utanför EU