Distansarbete arbeta hemifrån

Distansarbete eller distansarbetare Distansarbete kallas på engelska för Remote WorkersSom distansarbetare arbetar man regelbundet hemifrån eller på en annan plats utanför den vanliga arbetsplatsen.Det är en trend som har ökat och som många företag har anpassat sig till Fördelar med distansarbete Distansarbete kan också vara bra för arbetsgivare och samhället, eftersom det kan minska utsläpp, […]

I behov av svensk eller utländsk revisor?

Revisorer inom EU och utanför EU