Betalningsanmärkning

Varför får man en betalningsanmärkning? Betalningsanmärkningar är, oftast, ett tecken på att du inte har skött dina betalningar och kan leda till att du inte får lån, kreditkort, lägenhet, arbete eller olika abonnemang..! Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar. Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från […]

SEPA betalning

Vad är SEPA betalning? När du gör en utlandsbetalning via din vanliga bank inom Europa så gör du en så kallad SEPA-betalning. Det är ett speciellt samarbete mellan EU/EES länderna som gör det möjligt för dig att göra lika snabba överföringar och till samma avgifter som om du skickade pengarna till ett inhemskt bankkonto. En […]

Betalningsföreläggande

Betalningsföreläggande från fordringsägare Fordringsägaren kan ansöka hos Kronofogden om ett betalningsföreläggande. Jag har fått ett betalningsföreläggande! Får jag då också en betalningsanmärkning? Om du är skyldig någon pengar och inte betalar tillbaka dessa, kan fordringsägaren, den som har ett krav på betalning, ansöka hos Kronofogden om betalningsföreläggande. Fordringsägaren riktar genom Kronofogden ett krav på dig […]

Länder inom EES

Vilka länder är med i EES och vad står det för? EES står för Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet EES.På engelska benämns det (EEA) European Economic Area Avtal EES EES samarbetsområdet inrättades 1994 och skapar fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor mellan dess medlemsländer:Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, […]

Preskription

Preskription rättsliga följder upphör Preskription, ett juridiskt begrepp som betecknar att rättsliga följder upphör viss tid efter det de inträffat.En skuld kan preskribera om kravet framställs för sent…I modern västlig lagstiftning måste en laglig aktion ske inom en viss, i varje enskild lag, bestämd tid. Om kravet framställs för sent har preskription inträffat, vilket innebär […]

I behov av svensk eller utländsk revisor?

Revisorer inom EU och utanför EU