Starta Aktiebolag

Kontakta abDirekt för en kostnadsfri rådgivning!

Registrera aktiebolag (AB) krav, kapitalinsats 25.000 kr + BV's avgifter

AB en företagsform där delägarna dvs aktieägarna inte har ett personligt ansvar för bolagets skulder. Personer som köper aktier kan också förlora de pengar som de satt in i bolaget.

 • Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och i vissa fall en verkställande direktör. Styrelsen utses av bolagsstämman.
 • Ett aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor om inte annat har bestämts i bolagsordningen.
 • Styrelsen måste upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna.
 • Företaget måste skicka in årsredovisningen till BV varje år.

Fördel AktieBolag

 • En eller flera personer eller företag kan starta AktieBolag.
 • AktieBolagets namn skyddas i hela landet.
 • Det är ett stort skydd för dig som privatperson, med en klar skiljelinje mellan företaget och dig som ägare.
 • Aktieägarna har rätt att delta och besluta i aktiebolagets angelägenheter vid bolagsstämman.

Hjälp med att starta AB?

bolagsformer att starta bolag
 • Vi registrerar bolagsnamnet till Bolagsverket
 • Vi administrerar alla blanketter
 • Vi håller kontakt med SKV
 • Vi utför en preliminär skattedeklaration
 • Hjälp med moms och F-skatt

Kontakta oss

Fyll i formuläret så skickar vi en krypterad länk där du fyller i dina uppgifter för att komma igång med ditt aktiebolag.
Har du e-legitimation kan vi handlägga ärendet omedelbart!

Obs! Du förbinder dig inte till något köp.

Snabb registrering

Hjälp med registrering, företagskonto och redovisning!

Redovising

Behöver du en revisor som också är en god rådgivare..?

Företagskonto

Öppna företagskonto online utan personligt besök...