Anlita abDirekt för en kostnadsfri rådgivning om aktiebolag!

Aktiebolag

Starta AB då krävs det en kapitalinsats om 25.000 kr
En företagsform där delägarna dvs aktieägarna inte har ett personligt ansvar för bolagets skulder. Personer som köper aktier kan också förlora de pengar som de satt in i bolaget.

Krav på AB

* Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 25.000 kr och publika bolag på minst 500.000 kr * Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och i vissa fall en verkställande direktör. Styrelsen utses av bolagsstämman. * Ett aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor om inte annat har bestämts i bolagsordningen. * Företaget måste skicka in årsredovisningen till BV varje år. * Styrelsen måste upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna.

Hjälp med att starta upp?

  1. Vi registrerar bolagsnamnet till Bolagsverket
  2. Vi administrerar alla blanketter
  3. Vi håller kontakt med SKV
  4. Vi utför en preliminär skattedeklaration
abdirekt

Fördel AktieBolag

* En eller flera personer eller företag kan starta AktieBolag.
* AktieBolagets namn skyddas i hela landet.
* Det är ett stort skydd för dig som privatperson, med en klar skiljelinje mellan företaget och dig som ägare.
* Aktieägarna har rätt att delta och besluta i aktiebolagets angelägenheter vid bolagsstämman.

Online banker

Snabb registrering av företagskonto och personkonto direkt online, kontot färdigt att användas inom ett par dagar. VISA eller MasterCard ingår, betalkorten gäller i hela världen och för betalning på Internet och att ta ut kontanter i alla ATM Ansök direkt online, snabb handläggning och en enkel process.
Anställda, familjemedlemmar osv. alla kan få ett konto med kort.