Aktiebolag

Betala med egendom

Betala med egendom (apportegendom)
Om du som aktietecknare ska betala med egendom innebär det att du ska föra över egendomen till aktiebolaget, exempelvis en bil eller en fastighet, som betalning för aktierna. Det måste stå i stiftelseurkunden att betalningen från dig ska ske på detta sätt.
Yttrande från revisor
Revisorsyttrandet måste skickas in till oss för att aktiebolaget ska kunna registreras.

Att köpa aktier i aktiebolag

Varje person som köper aktier i bolaget kan också förlora de pengar som de satte in i bolaget. Ett AB blir en juridisk person i och med att det registreras hos Bolagsverket. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktiebolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är helt klar.

Aktiebok är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. Bolagsverket registrerar inte vem som äger aktierna.

Företagskonto med betalkort

Öppna konto online

Utan personligt besök

Betala aktier - Aktiekapital

Aktiekapital 25.000 SEK eller 2.500 EUR
När ett aktiebolag ska starta kan den eller de som tecknar sig för aktier betala aktierna med pengar (kontanter) eller egendom (apportegendom).
Det går också att kombinera pengar och egendom. Kvittning är inte tillåten
Generellt kan du ha en bank i ett valfritt land oberoende vart bolaget är registrerat.

  Sätt in pengarna på ett konto som är speciellt öppnat för ändamålet. Kontot kan vara i:
 • en bank
 • ett kreditmarknadsföretag
 • ett motsvarande utländskt kreditinstitut inom EES.

Krav på AB

  Privata AB & Publika AB
 • Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 25.000 kr och publika AB på minst 500.000 kr
 • Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och i vissa fall en verkställande direktör
 • Styrelsen utses av bolagsstämman
 • Ett AB bör ha en auktoriserad eller godkänd revisor om inte annat har bestämts i bolagsordningen
 • Företaget måste skicka in årsredovisningen till BV varje år
 • Styrelsen måste upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna

I behov av svensk eller utländsk revisor?

Revisorer inom EU och utanför EU