Aktiebolag

Att köpa aktier i aktiebolag

Varje person som köper aktier i bolaget kan också förlora de pengar som de satte in i bolaget. Ett AB blir en juridisk person i och med att det registreras hos Bolagsverket. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktiebolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är helt klar.

Aktiebok är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. Bolagsverket registrerar inte vem som äger aktierna.

Krav på AB

    Privata AB & Publika AB
  • Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 25.000 kr och publika AB på minst 500.000 kr
  • Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och i vissa fall en verkställande direktör
  • Styrelsen utses av bolagsstämman
  • Ett AB bör ha en auktoriserad eller godkänd revisor om inte annat har bestämts i bolagsordningen
  • Företaget måste skicka in årsredovisningen till BV varje år
  • Styrelsen måste upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna
Företagskonto med betalkort

Öppna konto online

Utan personligt besök