Hjälp med att starta Aktiebolag?

AktieBolag - AB

  Hjälp med hela registreringsprocessen
 1. Registrerar ert tilltänkta namn till Bolagsverket
 2. Administrerar alla blanketter till SKV
 3. Håller kontakt med SKV
 4. Ansöker om din F-skatt
 5. Utför en preliminär skattedeklaration
 6. Momsregistrering vid behov

Att köpa aktier i aktiebolag

Varje person som köper aktier i bolaget kan också förlora de pengar som de satte in i bolaget. Ett AB blir en juridisk person i och med att det registreras hos Bolagsverket. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktiebolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är helt klar.
Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. Bolagsverket registrerar inte vem som äger aktierna.

Krav på AB

  Privata AB & Publika AB
 • Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 25.000 kr och publika AB på minst 500.000 kr
 • Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och i vissa fall en verkställande direktör
 • Styrelsen utses av bolagsstämman
 • Ett AB bör ha en auktoriserad eller godkänd revisor om inte annat har bestämts i bolagsordningen
 • Företaget måste skicka in årsredovisningen till BV varje år
 • Styrelsen måste upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna

Fördel AktieBolag

  Starta AktieBolag
 • En eller flera personer eller företag kan starta AB
 • AktieBolagets namn skyddas i hela landet
 • Det är ett stort skydd för dig som privatperson, med en klar skiljelinje mellan företaget och dig som ägare
 • Aktieägarna har rätt att delta och besluta i aktiebolagets angelägenheter vid bolagsstämman

Hjälp med att starta upp?

Starta aktiebolag krävs en kapitalinsats om minst 25.000 kr
Aktiebolag är ett företag där delägarna, aktieägarna inte har ett personligt ansvar för företagets skulder.

Bankintyg och företagskonto med bankkort

Bankintyg & Bankkonto

Inget personligt besök, endast BankID behövs