Att välja företagsform

abDirekt hjälper dig att välja rätt företagsform

Företagsregistrering

Vi registrerar alla typer av företag, EF, HB, KB,
AB, SUF bolag, UK Ltd och offshore bolag.

Företagsservice

Handhar kommunikation med myndigheter
så som ex. BV, SKV och andra juridiska frågor.

Bolagskonto

Vi bistår med att öppna bankkonton till,
alla bolagsformer utan personligt besök

Koncentrera dig på din verksamhet!

Med abDirekt kan du koncentrera dig på din verksamhet vi tar hand om företagsregistrering till
att administrera företaget och vi åtar oss även allt ifrån bokföring, bokslut till juridisk rådgivning.

  • Välj företagsform utifrån vad ditt företag ska arbeta med!
  • Vilka förutsättningar finns idag?
  • Ska företaget drivas ensamt eller är ni flera?
  • Hur ser ekonomin ut idag?
  • Vad förväntar du dig?
Vi utgår från dina behov och din ekonomiska status
Vi kan alltid erbjuda dig den bästa lösningen.
Vår målsättning är att du ska finna de tjänster som du är i behov av
allt under ett och samma tak.
abDirekt har alltid en lösning för ditt behov eller problem

Ny ägare till abDirekt sedan 2007-02-27. Vi har aldrig haft något samröre med tidigare ägare.