Offshore bolag

Det finns många fördelar med offshore bolag!

Det är fullt lagligt och legitimt med offshore bolag. Det är varje persons rättighet att starta upp ett offshore bolag där var förutsättningarna och ens ändamål för affärsverksamheten passar bäst.

Offshore bolag i 30 jurisdiktioner

Att registrera offshorecompany

Rent generellt behöver du inte var på plats för att starta ett offshore bolag. Vissa länder kräver dock att man är på plats för att öppna ett företagskonto. Oftast kan OS bolaget registreras på 7 – 14 dagar.

Välj jurisdiktion där du önskar förlägga din business!

Vad är ett Offshore bolag?

Ett offshore bolag är ett bolag som är registrerat utanför sitt bosättningsland.
Offshore bolag = Bolag i finanscentra med förmånlig skatte- och kapitalhantering.
Offshore ekonomi = Finanscentra med förmånlig skatte- och kapitalhantering
Offshoring = Företag flyttar verksamhet mellan länder

Välj kontotyp

VISA kort eller MasterCard ingår alltid!