Företagsform

Hong Kong bolag

För att starta Hong Kong bolag behöver du inte vara i Hong Kong.
Även juridisk person kan registrera ett HK bolag.
Registreringstid ett par dagar.

  Dessa krav skall uppfyllas:
 1. Minst en aktieägare
 2. Minst en direktör
 3. En bolagssekreterare (ingår)
 4. Registered Office, bolagsadress i Hong Kong
 5. Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD

Skattefritt?

Skattesatsen på vinst i HK bolag är 16,5% bolaget påverkas endast av skatten på företagets vinst.
Om de har utförts i Hong Kong, då beskattas de i Hong Kong, men om företagets verksamhet har utförts utanför Hong Kong
då anses vinsterna vara skattefria.

Starta Hong Kong Ltd

  Några fördelar med Hong Kong bolag
 • Att starta ett offshore bolag i Hongkong är enkelt, med en snabb handläggning!
 • Inga minimikrav för aktiekapitalet.
 • Skattesystemet i Hong Kong är enkelt och okomplicerat.
 • Tack vare systemet med territoriell beskattning av utländsk källa, är vinsten inte föremål för inkomstskatt i Hong Kong.
 • Det finns ingen reavinstskatt i Hong Kong.
 • Det finns ingen källskatt på räntor, utdelningar och royalty.
 • Utdelningar till utlänningar är inte ett föremål för inkomstskatt i Hong Kong
 • Det finns ingen förmögenhetsskatt i Hong Kong.
 • Låg kostnad för registrering och underhåll.
 • Hong Kong har ett utmärkt banksystemet och infrastruktur
 • Det finns inga begränsningar för utlänningar att vara aktieägare eller styrelseledamöter i ett företag i Hong Kong.
 • Hong Kong är en av världens största handelscentrum, därför är sannolikhten minimal att det skulle uppfattas att ett offshore bolag i Hong Kong är ett försök till skatteflykt till ett sk ”skatteparadis”.
 • Engelska är det officiella språket och all rapportering och viktig information är producerat på engelska.

Vi registrerar inte bolag med verksamhet: Spelbolag, pornografi eller investment gällande för allmänheten…

Fördel HK Limited

Hong Kong är en av världens mest etablerade och pålitliga finansiella centra.
Ekonomin i Hong Kong anses vara en av de friaste i världen (Index of Economic Freedom) därför är det
en utmärkt jurisdiktion att starta ett offshore bolag i.

Bolagssekreterare

Alla bolag måste anmäla en sekreterare, antingen en person som är medborgare i Hong Kong, eller ett annat företag i HK.
Bolagssekreteraren har som uppgift att bland annat hålla reda på samt att skicka in företagets årsrapporter och annat till myndigheterna.

Registered Office

Ett Hong Kong bolag måste ha en fysisk adress i Hong Kong. En bolagsadress, kallas för Registered Office,
som är bolagets officiella adress gentemot myndigheter, banker, kunder osv.
Vi tillhandahåller denna service!

Företagskonto med VISA eller MasterCard

Öppna offshorekonto online

utan personligt besök