Hjälp med att starta din enskilda firma?

Enskild Näringsidkare

  abDirekt genomför hela registreringsprocessen
 1. Registrerar ditt tilltänkta namn till Bolagsverket
 2. Administrerar alla blanketter till SKV
 3. Håller kontakt med SKV
 4. Ansöker om din F-skatt
 5. Utför en preliminär skattedeklaration
 6. Momsregistrering vid behov
 7. Hjälp med din bokföring

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Det finns inte någon tydlig gräns mellan dig som ägare och företaget. En annan benämning på enskild näringsverksamhet är enskild firma.

EN är ingen juridisk person

En enskild näringsidkare är ingen juridisk person.
Som organisationsnummer används företagarens personnummer.
Det innebär att du som enskild näringsidkare personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser, ex; skulder och ingångna avtal.
Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess.
Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till.
En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring.

Fördel Enskild Näringsidkare

 • Snabb registrering
  Du kan sätta igång med verksamheten inom några arbetsdagar.
 • Inget krav på startkapital.
 • Du startar firman med en F-skattsedel, alternativt F/A-skattsedel
 • Enklare administration
  Administrationen för en enskild näringsidkare är betydligt enklare jämfört med ex; ett aktiebolag
 • Förenklat årsbokslut
  Om firman har en omsättning på högst 3 miljoner kronor får du enligt K1-regelverket upprätta ett förenklat årsbokslut.

Nackdelar Enskild Näringsidkare

 • Kan vara svårt att hålla isär sin personliga ekonomi från företagets ekonomi.
 • Den enskilda firmans namn har skydd enbart i det län firman är registrerad.
  Likadant namn kan alltså registreras för annan företagare i ett annat län.
 • Ägaren har ett obegränsat ansvar för alla företagets förpliktelser
  och därmed riskerar allt vad personen privat äger och har

Hjälp med att starta upp?

Företagskonto med kreditkort och debetkort

Öppna kontot online

Inget personligt besök, endast BankID behövs