Företagslån finansiera ditt affärsbehov

Ansök om företagslån direkt online

Hur mycket kan jag låna till mitt företag?
Låna upp till 5 miljoner kr och ha pengarna insatta direkt på kontot.

Ansök enkelt online och få lånet beviljat på ett par dagar.
Generella krav som ställs för att få ett företagslån:

 • Företaget ska vara aktivt och svensk registrerad.
 • Företaget ska ha en giltig bolagsform. 
 • Företaget ska ha ett företagskonto.
 • Företaget ska kunna uppge borgensman för lånet
 • Företaget ska kunna uppge budget.

Några fördelar med ett företagslån

 • Kapitaltillväxt: Företagslån kan hjälpa företag att expandera genom att finansiera investeringar i fastigheter, maskiner, utrustning eller andra tillgångar.
 • Ökad likviditet: Ett företagslån kan förbättra företagets kassaflöde genom att tillhandahålla medel för att täcka löpande kostnader eller betala av skulder.
 • Flexibilitet: Företagslån finns i olika former, såsom kortfristiga lån, långfristiga lån, kreditlinjer och factoring. Detta ger företag möjlighet att välja den finansieringslösning som bäst passar deras behov.
 • Skattefördelar: Räntekostnader på företagslån kan vara avdragsgilla, vilket kan minska företagets skattebörda.
 • Kreditvärdighet: Genom att ta ett företagslån och betala tillbaka det i tid kan företag förbättra sin kreditvärdighet, vilket kan göra det enklare att få ytterligare finansiering i framtiden.
 • Säkerhet: Företagslån kan vara säkrade eller osäkrade. Säkrade lån kräver någon form av säkerhet, såsom fastigheter eller maskiner, medan osäkrade lån inte kräver någon säkerhet. Detta ger företag möjlighet att välja den typ av lån som bäst passar deras situation.
 • Konkurrenskraft: Genom att ta ett företagslån kan företag investera i forskning och utveckling, marknadsföring eller andra initiativ som kan hjälpa dem att förbli konkurrenskraftiga på marknaden.
 • Lönsamhet: Företagslån kan hjälpa företag att öka sin lönsamhet genom att finansiera investeringar som leder till ökad försäljning, minskade kostnader eller båda.

* Överväg företagets finansiella situation och behov innan du ansöker om ett lån.

Vilken information efterfrågas?

Enkel information om företaget som handlar om bolagets fakta organisationsnummer, firmatecknare, hemsida osv.

En sådan ska finnas med. En proffsig affärsplan. Den är bra att ha i många lägen, inte bara när du ska ansöka om lån.

Företaget ska ha en hållbar plan samt att tillväxten och därmed kassaflödet kommer vara gott. Var realistisk och överdriv inte.