Preskription

Preskription rättsliga följder upphör Preskription, ett juridiskt begrepp som betecknar att rättsliga följder upphör viss tid efter det de inträffat.En skuld kan preskribera om kravet framställs för sent…I modern västlig lagstiftning måste en laglig aktion ske inom en viss, i varje enskild lag, bestämd tid. Om kravet framställs för sent har preskription inträffat, vilket innebär […]

I behov av svensk eller utländsk revisor?

Revisorer inom EU och utanför EU